Почетна

logos

Цивика мобилитас е финансиски поддржана од Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), а ја спроведуваат
NIRAS од Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и Шведскиот институт за јавна администрација (SIPU)