CIVICA Mobilitas

Извори на финансирање на ГО за 2009-2010-2011

Согласно последните истражувања дури 77,5% од финансиите на граѓанските организации во Македонија, доаѓаат од страна на меѓународни донатори и програми. Имајќи предвид дека, странските донатори веќе подготвуваат излезни стратегии и завршување...


Читај повеќе...

За 6 месеци во 2013, регистрирани близу 380 граѓански организации...

Од направената анализа на ЦИРа за ново-регистрирани граѓански организации (ГОи) согласно Законот за здруженија и граѓани, во првите шест месеци на 2013 се регистрирани вкупно 378 ГОи, од кои само 4 фондации,...


Читај повеќе...

Одржана е првата Јавна дебата во рамите на проектот ...

На 6ти Јуни 2013 година, во просториите на Општина Тетово се одржа првата Јавна Дебата, дел од проектот Следење на процесот за донесување на одлука за издавање на Б интегрирани дозволи...


Читај повеќе...

Одржана петтата по ред трaдиционална кампања “Напред Розово’13- чекори против...

Здружението за борба против рак “Борка- за секој нов ден”во соработка со здружението Интегритет Алфа Омега и Амбасадата на САД во Р.Македонија, по петти пат оваа година ја организираше кампањата...


Читај повеќе...

Одржана шеста средба за вмрежување во програмата CIVICA Mobilitas

Создавање на механизми за учество на јавноста во донесување на одлуки на локално и централно ниво, анализа на можностите и улогата на граѓанскиот сектор во однос на креирање и спроведување на...


Читај повеќе...
01234

 

Мапа

Публикации

Програмата CIVICA Mobilitas е имплементирана од Центарот за институционален развој - ЦИРа и финансиски поддржана од Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), претставувана од Швајцарската Канцеларија за соработка во Македонија